20 Haziran 2018 Çarşamba

Avrupa Birliği Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi

28-29 Mayıs ve 4-5 Haziran 2011 (4gün)

Eğitim Programına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Avrupa Birliği Uzmanları Derneği ile TEPAV Girişimcilik Enstitüsü, 28-29 Mayıs ve 4-5 Haziran 2011 tarihlerinde "Avrupa Birliği Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi" gerçekleştirecektir.

Başlangıç düzeyinde eğitimi kapsayan 4 günlük program, ilgili aktörlere AB Mali İşbirliği kapsamında faydalanabilecekleri program ve projeleri, kurumsal yapıyı ve başvuru süreçlerini tanıtmayı; hibe programlarında proje hazırlarken kullanılan "Proje Döngüsü Yönetimi", "Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı" ve bir proje başvurusunun nasıl yapılabileceği konularında uygulamalı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Hafta sonları gerçekleştirilecek eğitim programı, özellikle kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sosyal taraflar, okul ve üniversiteler, dernek ve vakıflar ile kooperatiflerin katılımına açıktır.

AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURU NOKTALARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

   Küçült

 

EĞİTİMİN AMACI

AB Katılım Öncesi Mali Yardım programlarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi süreci hakkında potansiyel bağımsız değerlendiricilerin bilgilendirilmesi ve bu alandaki uzman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitime, AB Katılım Öncesi Mali Yardımı ve Topluluk Programları ile Kalkınma Ajanslarının destekleyeceği proje tekliflerinin değerlendirme sürecinde bağımsız değerlendirici olmaya aday olanların katılım sağlaması beklenmektedir.

EĞİTİM KONULARI

1. Gün
Eğitimin birinci gününde, Proje, Plan ve Program gibi kavramlar tanıtılacak; proje döngüsü yönetimi, proje planlama araçları, tanımlama aşamaları, sorun, paydaş, hedef ve strateji analizleri gibi alanlarda temel bilgiler aktarılacaktır. Fonlanmaya değer bulunabilecek kaliteli projeler hazırlayabilmenin teorik alt yapısı hakkında birinci gün bilgi verilecektir. Ayrıca, katılımcıların mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe gibi temel proje başvuru belgelerini tanımaları sağlanacaktır.

Proje teklifi değerlendirmeye aday olanların öncelikle kaliteli proje hazırlamanın yol ve yöntemlerini bilmeleri büyük önem arz etmektedir. Eğitimin birinci gününde potansiyel değerlendiriciler kaliteli proje hazırlamanın yol ve yöntemleri konusunda bilgilendirecektir. Birinci gün ayrıca, değerlendirme süreci hakkında genel bilgiler ile  değerlendirmeye başlamadan önce uygulanacak teknikler hakkında bilgi sunulacaktır.

2. Gün
Eğitimin ikinci gününde, proje tekliflerinin AB kuralları çerçevesinde tarafsızlık ve gizlilik ilkeleriyle değerlendirilme prosedürleri ve araçları ayrıntılı olarak tanıtılacaktır. Bu çerçevede, değerlendirme prosedürü ve aşamaları, değerlendirme araçları, uygunluk kriterleri hakkında bilgi verilecektir.

İkinci gün ayrıca, bağımsız değerlendirici olmaya aday olanlar için, bağımsız değerlendiricilerde aranan nitelikler ve bağımsız değerlendirici duyurularının nerelerden takip edileceği konusunda katılımcılar bilgilendirilecektir.

Eğitim sonunda katılımcılarımıza AB-İLAN tarafından sertifika verilecektir. 

Tarihler:
9-10 Nisan 2011

Kontenjan
50

Eğitim Yeri
Gordion Hotel
Büklüm Sokak No:59 Kavaklıdere / ANKARA
0312 - 427 80 80
http://www.gordionhotel.com

Eğitim Ücreti, Kayıt vb. konular için:

AVK / ab-ilan.com
Hafta içi hergün: 10:30 – 16:30
Tel: 0312 – 426 14 99
E-mail:
egitim@ab-ilan.com Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Sınırlı kontenjan nedeniyle, katılım teyidleri başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Eğitime ön kaydınızın yapılabilmesi için başvuru formunu doldurarak
egitim@ab-ilan.com Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine göndermeniz gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

   Küçült
Proje Döngüsü Yönetimi Semineri Küçült

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ SEMİNERİ

 

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE

AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE 

07-10 Şubat 2011 tarihlerinde, Ankara'da gerçekleştirildi.

 Resimler için lütfen tıklayın.

  
Proje Döngüsü Yönetimi Semineri Küçült

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ SEMİNERİ

 

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE

AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE 

23-24-25 Kasım 2010 tarihlerinde, Ankara'da gerçekleştirildi.

 

Resimler İçin Lütfen Tıklayın...

 

 

  
Bilgilendirme Toplantısı Küçült

19 Ekim 2010 Salı günü Derneğimizin Çalışma Ofisinde Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Derneğimizin de kurucu üyesi olduğu Kamu Uzmanları Platformu temsilcisi diğer derneklerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda üyelerimiz Tasarının içeriği ve tasarının yasalaşma süreci ile ilgili mevcut durum hakkında bilgilendirilmişlerdir. Bu kapsamda, Devlet Gelir Uzmanları Derneği Başkanı Umut Serhat İDMAN ve dernek üyesi Nuray Serdaroğlu Erbil'in de katkılarıyla dernek üyelerimizin tasarıya ilişkin soruları yanıtlanmış, tasarıya ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Fotoğraflar için lütfen tıklayın.

  
Seminer

 

"AB Uzmanlığı Mesleği: Deneyimler ve Paylaşımlar" başlıklı seminerimiz 27 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirildi.

Fotoğraflar için lütfen tıklayın.

Tanışma Toplantısı

Avrupa Birliği Uzmanları Derneği Tanışma Toplantısı 25 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleşmiştir…
 
Derneğimiz, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Avrupa Birliği uzmanlarının hem birbirileriyle ve dernek yönetimi ile tanışabilmeleri, hem de yeni kurulan derneğimiz hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla 25 Ağustos 2009 tarihinde Ankara AB Bilgi Merkezi’nde bir tanışma toplantısı düzenlemiştir. Bu toplantıya Gümrük Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışmakta olan yaklaşık 50 AB Uzman ve Uzman Yardımcısı katılım sağlamıştır. Katılımın yüksek olduğu ve oldukça verimli geçen toplantıda katılımcılara derneğimizin kuruluş amacı, bugüne kadar dernek çatısı altında yapılan ve ileride yapılması planlanan aktiviteler anlatılmış; katılımcıların soruları cevaplandırılmış ve görüşleri alınmıştır. Ayrıca, derneğimiz ile AB Uzman ve Uzman Yardımcıları arasındaki iletişimin daha sağlıklı yürütülebilmesini teminen toplantıya katılım sağlamış olan kamu kurumlarından birer iletişim kişisi belirlenmiştir. Yaklaşık iki saat süren toplantı, kamu sektöründe istihdam edilen AB uzman ve uzman yardımcıları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli ve umut verici bir adımdır.

Copyright 2009 by AB Uzmanları Kullanım ŞartlarıGizlilik